ZATEPLOVÁNÍ BUDOV

Vzhledem ke stále rostoucím cenám energie, je zateplování budov, jednou z nejčastějších stavebních úprav.                                                                              Existují dvě varianty tepelné izolace : Vnější a vnitřní. Naše firma DUDA-MD
nabízí realizaci obou variant. Častější a lepší varianta zateplení domu je venkovní izolace.Vnitřní izolace se  provádí pouze u budov, kde vnější izolaci nelze provést.(např.památkové budovy)   Venkovní izolace se provádí z fasádního polystyrénu,který je rozměrově stabilní a  hustota je 20kg/m3.

Výhody takovéto izolace jsou : 

Úspora energie a tepelná ochrana                                                                  Požární bezpečnost                                                                                      Ochrana proti hluku                                                                                         Mechanická odolnost a stabilita                                                                       Ochrana zdraví a životního prostředí         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DUDA-MD
Lukavecká 1732
190 00, Praha 9
 
  Tel.
777 555 803
777 555 306
 
e-mail
duda-md@seznam.cz
 

 

Copyright © 2011-Duda-MD

www.ucetnictvipatricia.cz